Zeefixluja

und Kreizdeifl noamoi! Woos waar nacha dees? Yes, wee kan, Horst? Nixxn keemma, a soo needa! Ja, woos waarn mir nacha, ha? San mir Bayern ooda Amrigaaner ooda Hottntottn ooda goar Breißn?  M i r  gwieß needa, du vielleicht scho, weil dees Ingolstood is ja braggdisch scho bei de Breißn. Mit soowoos braugsd ins need daherkeemma, host mi? Yes, wee kan! Und dees in Bassau. A Schand is, dees weer ma da nia vageeßn. Homma schoo zon Jaager gsagt, wo an Wuidschütz Jennawein daschossn hood. Mirk da dees, Horst!